Tema:

Arbejdsmiljø

Dine medarbejderes tilfredshed og trivsel er en yderst vigtig nøgle til din virksomheds indtjening og vækst. Vi kan hjælpe jer med at sætte trivsel på dagsordenen, skabe grobund for bedre arbejdsglæde- og energi og finde ud af, hvad der fremmer lysten hos den enkelte medarbejder til at gøre et godt stykke arbejde.

Det gode og sunde arbejdsmiljø er ikke kun godt for din virksomhed fra et internt effektivitets- og trivselsperspektiv. Det rigtige arbejdsmiljø gør også din virksomhed mere attraktiv fra eksternt perspektiv. Den strømlinede og positive fortælling om jeres organisation og dens glade og dygtige medarbejder, virker tiltrækkende på både nye kolleger og kunder, 

Du kan bruge Vanebrudspalæets målrettede metoder og vores digitale vanebrudshjælper, HABITURA, ifm. med APV og MUS og til at styrke jeres arbejdsmiljø og give dine medarbejdere endnu større indflydelse på dette centrale emne, der er så vigtigt for virksomhedens image, bundlinje og vækst

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejde er vigtig for virksomhedens indtjening og vækst, fordi trivsel giver:

1. Færre sygedage

2. Mere effektive medarbejdere

3. Mere motiverede medarbejdere

4. Medarbejdere der tackler forandringer og konflikter på en god måde

5. Godt humør, som spreder sig til alle afdelinger i virksomheden

6. Medarbejdere der ønsker at blive og tiltrækker nye ved at tale godt om arbejdspladsen.

Vanebrudspalæet arbejder målrettet med spørgsmål a lá.:

1. Hvordan spiller vi hinanden gode, når vi er pressede?

2. Hvordan gør vi kedelige opgaver mere spændende? 

3. Hvordan formindsker vi stress og langtidssygemeldinger?

4. Hvordan skaber vi glæde og energi i hverdagens arbejde?

5. Hvordan hjælper vi den nye medarbejder til trivsel hurtigt?

6. Hvordan fremmer vi lysten til at tage på arbejde mandag?

7. Hvordan gør vi det trygt for alle at indgå i teams’ne?

8. Hvordan hjælper vi kolleger godt videre ved nedskæringer?

Arbejdsmiljø i din virksomhed
APV

Hvis du står med en APV (Arbejdspladsvurdering) eller tilfredshedsundersøgelse af din virksomhed, der peger på forskellige udfordringer, så overvej at involvere medarbejderne i APV-processen. På den måde kan I finde de mest unikke løsninger, I kan drømme om..

Ved at udsætte kollegerne for os vanebrydere og/eller vanebrudshjælperen HABITURA, med en uformel og anderledes spændende team-seance, hvor fokus er på APV og medarbejdertilfredshed, oplever du effekten af, at ‘mange hjerner tænker bedre end få’, og at vi mennesker bliver gladere for de løsninger, vi selv har været med til at finde på.. 

Det rette fokus på APV eller tilfredshedsundersøgelser kan være med til at omdanne uvaner til ‘juhuu-vaner’ og bane vej for en trivsel, der giver dine medarbejdere lyst til at blive i jobbet – og som tiltrækker nye og talentfulde folk. Gør derfor op med arbejdspladsens daglige gang og giv APV og medarbejdertilfredsheden et nøk op. 

I mange virksomheder fører MUS-samtalen mere til en god og vigtig snak end til reelle vanebrud. Derfor har vi brugt mange kræfter på at kunne tilbyde jer digitale vanebrudshjælpere til MUS.

Forestil dig at MUS-samtalen fører til udpegning af konkrete områder, hvor en medarbejder kunne tænke sig at bryde sine vaner i forhold til egen udvikling og endnu større bidrag til organisationen. Herefter faciliteres medarbejderen, evt. sammen med en vanebrudsmakker, gennem en 60-80 minutters digital vanebrudsoplevelse, som fører ham/hende til et helt konkret vanebrud med tilhørende udbytte. Tag derfor MUS-samtalen alvorligt, da det er et værktøj, som både på den korte og lange bane giver resultater, fagligt såvel som menneskeligt. 

En positiv side-effekt ved MUS-samtalen er at medarbejder holder sine vanebrudsmuskler i træning, hvilket har stort betydning, når øvrige forandringer skal imødekommes med positiv effekt. 

MUS i din virksomhed


Er du interesseret i at fremme ARBEJDSMILJØET i din virksomhed?

Så ring eller skriv til os for at høre mere

+45 60 20 19 77

thomas@vanebrud.dk