Privatlivspolitik for Habitura.com

HABITURA ApS ønsker at indsamle samtykke til behandling af personoplysninger, og adfærdsdata i brugen af applikationen HABITURA.com. 

Indsamlingen sker i forbindelse med din/jeres deltagelse i projektet Vanebrud for Klimaet. Formålet med indsamlingen er at forbedre applikationen, og dens anvendelse, samt at kunne rapportere kvantitative data på borgeres CO2e besparelser grundet et vanebrud udført i applikationen.

Ved tilmelding til projektet Vanebrud for Klimaet giver du samtykke til den beskrevne behandling. Du kan læse yderligere om vores behandling af dine personoplysninger mm. i oplysningsteksten nedenfor.

Data som behandles af HABITURA ApS:

  1. a) navn, telefonnr., og e-mailadresse til kontaktpersonen i familien, som bruges til at sende projektrelaterede informationer, samt yde evt. support i forbindelse med brugen, eller afslutning af brugen af applikationen.
  2. b) få indblik i familiens adfærd i applikationen, herunder aktiviteter og oplevelse ifm. Vanebrud for klimaet. Dette dækker også interaktioner med applikationen så som indtastninger af oplysninger.

Oplysningerne bruges udelukkende til at en få supplerende indsigt i familiernes oplevelse af Vanebrud for klimaet forløbet, med henblik på at forbedre konceptet.

Ved at fortsætte tilmeldingen giver du samtykke til at HABITURA ApS må behandle dine oplysninger.

Det afgivet samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget. Du kan tilbagetrække et afgivet samtykke ved at henvende dig skriftligt til Thomas Wulff Lütken på mail: thomas@vovemod.dk.

 

Oplysninger om anvendelse af persondata

I forbindelse med projektet Vanebrud for klimaet, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne: navn, e-mailadresse, antal familiemedlemmer, samt interaktion med applikationen HABITURA.com. Indsigter fra evalueringer, interviews mm, afgrænset i samtykkeerklæringen afgivet til Aarhus Omstiller, kan ligeledes blive delt med udvalgte ansatte i HABITURA ApS.

Samtykket betyder at:

  • HABITURA ApS får adgang til familiens aktivitet på HABITURA applikationen
  • HABITURA ApS får adgang, og behandlingsret, til personoplysninger, så som navn, telefonnr., og mailadresse.
  • HABITURA ApS får indsigt i de oplysninger familierne deler via spørgeskemaer;
  • HABITURA ApS får indsigt i de oplysninger, familierne deler via ugentlige besvarelser på spørgsmål som sendes over mobilen under ‘Vanebrud for klimaet’ forløbet.

Formålet med at indhente og behandle deltagernes data er, at:

  • Få indblik i hvilke familie-profiler som deltager i forløbet;
  • Få indsigt i familiernes oplevelse af Vanebrud for klimaet forløbet, med henblik på at forbedre konceptet;
  • Få en bedre generel forståelse af hvordan borgere i Aarhus Kommune kan assisteres i udførslen af vanebrud til fordel for klimaet.

Kontaktpersonen skal være fyldt 15 år for at kunne tilmelde sig forløbet. Det er frivilligt at være medi projektet Vanebrud for klimaet og give samtykke. Hvis ikke der gives samtykke, kan din familie dog ikke være med i denne fortest, da vi er afhængige af de indsamlede data for at kunne teste og forbedre oplevelsen.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af artikel, stk. 1, litra a (hjemmel baseret på samtykke).

Kun de medarbejdere i HABITURA ApS, som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med udviklingen af projektet Vanebrud for klimaet, har adgang til dine oplysninger.

De oplysninger vi indsamler om dig og din familie, vil om alle omstændigheder blive slettet d. 31. maj 2022.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at ændrer på lovligheden af den behandling der allerede måtte være foretaget.

Den dataansvarlige er HABITURA ApS, som kan kontaktes på thomas@vovemod.dk.  

Har du spørgsmål i forbindelse med HABITURA ApS databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte HABITURA ApS på thomas@vovemod.dk.

Du har altid mulighed at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet. Se mere på tilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/