tema:

Virksomhedsstrategi og værdier

Noget af det, vi har oplevet, at topledelsen brænder for i mellemstore og store virksomheder er deres overordnede pejlemærker: Visionen, missionen, værdierne og virksomhedsstrategien. Hvis disse elementer er raffineret udtænkt og strømmer gennem hele virksomheden – fra topledelsen og til de driftige folk på operationelt niveau, så vil organisationens sammenhængskraft være fantastisk, og det kan opleves på både de bløde og de hårde bundlinjer.

 

Meeeen….

Virksomhedsstrategi
Værdier

Desværre går det sjældent helt så godt som ovenfor, selv i de dygtigste virksomheder. Virksomhedsstrategierne og værdierne kan sagtens være skarpe og velskrevne, men de færreste organisationer har en kultur, hvor medarbejderne står klar til at sige: ‘Yes! Ledelsen har strategien klar nu, den omsætter vi straks til handling’. De er nemlig pænt fortravlede med at udføre den omfangsrige daglige drift. 

Selv om nogle ledelser sætter tid af til en grundig introduktion og en vigtig snak, så ryger de alligevel i en eller flere af de 15 faldgruber, som gør at pejlemærkerne ikke bliver en integreret del af virksomhedens DNA og at strategien taber momentum på vej mod virkelighed.

At udtænke en strategi, som indfrier visioner og mål

At involvere medarbejderstaben i at omsætte den akutelle strategi til konkrete handlinger

At skabe en vanebrydende kultur, hvor udviklingen er på skinner

At integrere den enkelte medarbejders fokus på strategi og værdi med hverdagens drift

At gøre virksomhedsstrategien og jeres værdier til en del af virksomhedens og medarbejdernes DNA

 

Virksomhedsstrategi og værdier
Operationaliser jeres virksomhedsstrategi og værdier

Vores vanebrydende foredrag minder alle om potentialet i at bringe vision til virkelighed og anviser en enkel og praktisk vej til at gøre noget ved det. Vores vanebrydende workshops sætter operationaliseringen i system – og vi har et nyt, ‘hemmeligt våben’ i kampen for succesfuld strategi-operationalisering: Vores digitale vanebrudshjælper, HABITURA, er en ny og banebrydende måde at føre strategier til handling på. Den guider ledelse og medarbejdere til at kortlægge visionens vej til virkelighed digitalt og følger herefter den enkelte medarbejder op på at få de nødvendige handlinger udført.

Når alle – eller mange – er involveret, mærkes medansvaret og glæden over virksomhedens rejse mod nye mål hos ALLE. Som chef er det en af de mest fantastiske fornemmelser, man kan have: Følelsen af at stå i spidsen for en betydningsfuld og velbelønnet indsats, som et fællesskab af dedikerede medarbejdere sammen bringer mod målet.

Hos rigtig mange organisationer hænger der et værdisæt i en ramme et sted på gangene, som skal minde alle om, hvad der er værdifulde elementer i alle medarbejdernes adfærd. Samme formulering står ofte på deres hjemmeside. Desværre er det de færreste medarbejdere du kan vække kl. 3 om natten og få en forklaring på hvordan de lever disse værdier i praksis. 

Med enkle vanebrudsmetoder kan værdierne støves af og bidrage til vigtige konkrete handlinger samt en forstærket vanebrudskultur hos medarbejderstaben. Vi har lavet mange værdi-operationaliseringsprojekter gennem årene, bl.a. hos TV-giganten, STOFA. Med vores nye digitale vanebrudshjælper kan I stille alle medarbejdere opgaven at have værdierne integreret i deres vigtigste vaner.

Værdier


Har I brug for at FORANKRE jeres virksomhedsstrategi
og værdIer i hele virksomheden?

Så tøv ikke et sekund med at ringe til os.

+45 60 20 19 77

thomas@vanebrud.dk