Som et boost til jer, der knokler for at gøre en forskel 
…for borgere, kunder, kolleger og klimaet…

HAR VI OPFUNDET

DE VANEBRYDENDE RUM

Her kan I holde vigtige udviklingsopgaver på sporet
på en effektiv, energifyldt og engagerende måde.

Tag en tur i elevatoren, og se, hvordan vanebrud gi’r overskud

MÅLBARE VANEBRUD FOR KLIMAET

Familiernes KlimaTopmøde

I dette vanebrudsrum kan kommunerne – sammen med lokale fællesskaber – engagere borgerne i konkrete, målbare klimavanebrud

Arbejdspladsens KlimaTopmøde

Her kan virksomheder og det offentlige mobilisere ledere og medarbejdere til personlig CO₂-reduktion og opbakning til omstillingen.

FRA VISIONER TIL ADFÆRDSÆNDRINGER

Strategi-til-virkelighed

I dette vanebrudsrum omdanner involverede teams ledelsens strategier og værdier til konkret ændinger i aktiviteter og adfærd

Politik-til-virkelighed

Her omdanner involverede teams fra det offentlige nye politikker til konkrete ændringer i aktiviteter og adfærd

Visionære workshops

Her faciliterer ledere og udviklingsmedarbejdere ekstraordinære workshops til møder, seminarer og konferencer. 

5-STJERNERS BRUGERREJSER

Borger-rejsen

I dette vanebrudsrum samles medarbejdere på tværs af teams om at designe en værdifuld service- eller involveringsoplevelse for borgeren.

Kunde-rejsen

Her samles medarbejderne i og på tværs af teams om at løfte de vigtigste trin i kunderejsen mod 5 stjerner. Fra første blik til evig troskab.

Kollega-rejsen

Her forener små og store ledergrupper de løsninger, som kan bringe enhver kollega fra en flyvende start til livslangt kollegaskab.

HOLD UDVIKLINGEN PÅ SKINNER

Overbliks- og Projektrum

I disse vanebrudsrum holder projekt- og udviklingsteams et enkelt overblik over sine projekter og årshjul.
 

Log- og Idérum

Her strukturerer vidensmedarbejdere vigtig viden, idéer og ToDo’s, som ‘svæver i luften’ under møder, konferencer og gode snakke ved kaffemaskinen.

Koncept- og Kompetencerummene

Her videreudvikler og genanvender teamet koncepter og vaner der virker, i stedet for at starte forfra.

FÆLLES FORANDRINGSEVNE

Vanebrydende tænkning

Her får ledere og medarbejdere indsigt i, hvordan vores hjerner arbejder med vaner og vanebrud i en kompleks og krævende hverdag.

MØD OS I VANEBRUDSPALÆET

Godt makkerskab siden 2004

Vi har orkestreret tusindvis af vanebrydende handlinger med BÅDE verdens største virksomheder OG de mest ambitiøse lokale SMV’er og kommuner.